Anasayfa Forum Soru - Cevap Linkler İletişim

Editör


( PROFESÖR )  MEHMET SAFFET MUTLUER
TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ, NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI
Web Sayfaları http://www.med.ege.edu.tr/ped_neurosurg/mutluer.htm
E-Mail'leri mutluer@bornova.ege.edu.tr   mutluer@med.ege.edu.tr  
Telefonları 232-3883042  
232-3734976  
232-4630592 FAX:232-4641131  
EÜTF Nöroşirürji  
 
Ofis  
Derece   Ülke Yıl
Lisans Ege Üniversitesi   Türkiye   1972  
Doktora Ege Üniversitesi   Türkiye   1977  
Yardımcı Doçentlik Ege Üniversitesi   Türkiye   1982  
Doçentlik Ege Üniversitesi   Türkiye   1983  
Profesörlük Ege Üniversitesi   Türkiye   1989  
Uzman olduğu bilim dalları
1012201-Nöroşirürji
İdari/Akademik görevleri
Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı ,2003- Devam ediyor
Ege Ü.T.F.Pediyatrik Nöroşirürji Bilim Dalı Başkanı ,1992 - 2004
Diğer mesleki faaliyetleri
International Society For Pediatric Neurosurgery Üyelik Komitesi Başkanı ,2003- Devam ediyor
Chid's Nervous System Editorial Board üyeliği ,2002- Devam ediyor
Spina Bifida Derneği Başkanlığı ,1997 - 1999
European Society for Pediatric Neurosurgery Üyesi ,1995- Devam ediyor
Türk Nöroşirürji Dernegi 2 Başkanlığı ,1993 - 1995
Ege Nöroloji Derneği 2. Başkanlığı ,1990 - 1994
Chıld's Nervous System Otadoğu-Afrika editörlüğü ,1986 - 1989
Ege Nöroşirürji Derneği Saymanlığı ,1985 - 1987
International Society for Pediatric Neurosurgery aktif üyesi ,1983- Devam ediyor
Üyesi olduğu bilimsel kuruluşlar
Accademıa Pediatrica
European Society for Pediatric Neurosurgery
International Socıety for Pediatric Neurosurgery
Türk Nöroşirürji Derneği
EANS
WFNS
Yayınlamış olduğu kitapları
Mutluer S: Bacterial infections of the central nervous system. Pediatric Neurosurgery. Eds. Choux M, Dirocco C, Hockley A, Walker M. Churchill Livingstone , London 1999, pp 617-636
Mutluer S: Miyelomeningosel. In, Zileli M, Özer F (Eds) Omurilik ve Omurga Cerrahisi, cilt 1, İzmir, Saray Medikal Yayıncılık, 1997, sayfa 249-261.
Mutluer S: Miyelomeningosel. Vertebra-Omurga. Ed. Rıdvan Ege. Türk hava kurumu basımevi Ankara, 1992 s:465-471
Ege R, Mutluer S,: Lumbosakral ve sakral bölgenin anomalileri ve agenezileri. Vertebra-Omurga. Ed. Rıdvan Ege. Türk hava kurumu basımevi Ankara, 1992 s:485-489
Mutluer S: Kranioservikal ve Vertebral anomalilerde Cerrahi Tedavi. Kranioserebral ve vertebral anomaliler. Ed.Erdoğan Cireli.Ege Üniv. Yayınları. 1989. S.62-69
Songür E, Mutluer S. A New Approach for trigonocephaly correction. In Craniofacial Surgery III. Ed. Ernesto P Caronni. Monduzi editore. Florance, Italy 1989 pp.271-279
Tunçbay Erdem;Övül İzzet;Mutluer Saffet;Nöroşirürji Ders Kitabı.Pediyatrik Nöroşirürji 361 Sayfa Duyal Matbası İzmir 1985
Uluslararası Science Citation Index ve Social Science Citation Index'ce taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri
Mutluer. S: Occipital extra- and intracranial lipoencephalocele associated with tectocerebellar dysraphia: case for discussion, Child's Nerv Syst 20:232 , 2004
Kantar M, Cetingul N, Kansoy S, Anacak Y, Demirtas E, Ersahin Y, Mutluer S. Radiotherapy-induced secondary cranial neoplasms in children. Childs Nerv Syst 20:46-49, 2004
Yurtseven T, Erşahin Y, Demirtas E, Mutluer S. Neuroendoscopic biopsy for intraventricular tumors. Minim Invasive Neurosurg.46:293-299, 2003.
Erşahin Y, Yarabaş Ü, Duman Y, Mutluer S: Single photon emission tomography following posterior fossa surgery in patients with and without mutism. Child's Nerv Syst 18:318-325, 2002
Erşahin Y, Barçın E, Mutluer S. Is meningocele really an isolated lesion? Child's Nerv Syst 17:487-490, 2001.
Erşahin Y, Mutluer S. Calcified subdural hematoma. Pediatr Neurosurg 32:165-166, 2000
Erşahin Y, Tabur E, Kocaman S, Mutluer S.Complications of subduroperitoneal shunting. Child's Nerv Syst 16:433-436, 2000
Erşahin Y, Gülmen V, Palalı İ, Mutluer S. Growing skull fractures (craniocerebral erosion). Neurosurg Rev 23: 139-144, 2000.
Ersahin Y; Mutluer S; Demirtas E. Intraosseous neurinoma of the parietal bone.Childs-Nerv-Syst. 16(3): 181-3, 2000
34. Demirtas-E; Ersahin-Y; Yilmaz-F; Mutluer-S; Veral-A: Intracranial meningeal tumours in childhood: a clinicopathologic study including MIB-1 immunohistochemistry. Pathol-Res-Pract. 196(3): 151-8, 2000
Kececi, Y; Ozek, C; Gurler, T; Guner, U; Celik, N; Mutluer, S; Songur, E: Complications in craniofacial surgery: the Turkish experience. J-Craniofac-Surg. 11(2): 168-71, 2000
Kocaman S; Ersahin Y; Mutluer S: Cerebral hydatid cysts in children.J-Neurosci-Nurs. 31(5): 270-7, 1999
Songur E; Mutluer S; Gurler T; Gorken C : A modified fixation method in supraorbital bar advancement. J-Craniofac-Surg. 10(3): 198-201, 1999
Songur E; Mutluer S; Gurler T; Bilkay U; Gorken C; Guner U; Celik N: Management of frontoethmoidal (sincipital) encephalocele. J-Craniofac-Surg. 10(2): 135-9, 1999
Erşahin Y, Mutluer S, Kocaman S, Demirtaş E: Split spinal cord malformations in children. J Neurosurg 88:57-65, 1998.
Mirzai H, Erşahin Y, Mutluer S: outcome of patients with myelomeningocele: Ege University experience. Child's Nerv Syst 14:120-123, 1998.
Alper M; Gurler T; Totan S; Bilkay U; Songur E; Mutluer S: Intraorbital osteoma and surgical strategy. J-Craniofac-Surg. 9(5): 464-7, 1998
1997, Güzelbağ E, Erşahin Y, Mutluer S. Cerebrospinal Fluid Shunt Complications. Turk J Ped
Songür E, Mutluer S, Keçeci Y, Alper M, Güner U,Totan S. Late Results of Hyperthelorism Correction. J Craniofac Surg 8 (1):29-31, 1997
Erşahin Y, Mutluer S, Kocaman S: continuous external subdural drainage in the management of infantile subdural collections: a prospective study. Child's Nerv Syst 13: 526-529, 1997.
Erşahin Y, Mutluer S, Kocaman S: Immunoglobulin prophylaxis in shunt infections: a prospective randomized study. Child's Nerv Syst 13:546-549, 1997.
Ersahin Y; Mutluer S; Saydam S; Barcin E: Cerebellar mutism: report of two unusual cases and review of the literature. Clin-Neurol-Neurosurg. 99(2): 130-4, 1997
Erşahin Y, Mutluer S, Mirzai H. Pediatric depressed skull fractures: analysis of 530 cases. Child's Nerv Syst 12:323-331,1996.
Erşahin Y, Demirtaş E, Mutluer S, Tosun AR, Saydam S. Split cord malformations: report of three unusual cases . Pediatr Neurosurg 24:155-159, 1996.
Erşahin Y, Mutluer S, Tekeli G. Abdominal cerebrospinal fluid pseudocysts. Child's Nerv Syst 12:755-758, 1996
Hirsch JF; Bhagwati SN; Epstein F; Hoppe Hirsch-E; Mutluer S; Raimondi AJ : Medical abortion: ethics, laws and religious points of view, A study by the 1994-1995 Ethics and Morals Committee of the ISPN. Childs-Nerv-Syst. 12(9): 507-14, 1996
Ulgen O; Gencosmanoglu R; Cankayali R; Tasdemir G; Mutluer S; Songur E: The effects of fronto-parieto-squamosal suture fusion on cranial growth: an experimental study. J-Craniofac-Surg. 7(2): 122-9, 1996
Erşahin Y, Mutluer S. A method for continuous external drainage in the management of infantile subdural collections. Child's Nerv Syst 11:418-420,1995
19. Erşahin Y, Mutluer S, Yurtseven T. Hydrocephalus in Guillain Barré syndrome. Clin Neurol Neurosurg 97:253-255, 1995.
Erşahin Y, Özdamar N, Demirtaş E, Mutluer S. A case of Rathké’s cleft cyst presenting with diabetes insipidus. Clin Neurol Neurosurg 97:317-320,1995.
Erşahin Y, Mutluer S, Demirtaş E, Yurtseven T. A case of thalamic hydatid cyst. Clin Neurol Neurosurg 97:321-323,1995.
1995, Erşahin Y, Mutluer S, Çağlı S, Duman Y. Cerebellar mutism: Report of seven cases and review of the literature. Neurosurgery 38:60-66,1996.
Erşahin Y, Mutluer S, Çakır Y. Multiple brain abscesses following esophageal dilation. Child's Nerv Syst 11:351-353,1995
Kultursay N, Gelal F, Mutluer S, Senrecper S , Oziz E, Oral R: Antenatally diagnosed neonatal craniopharyngioma. J Perinatol. 15(5): 426-8 ,1995
Erşahin Yusuf;Mutluer Saffet; Güzelbağ Elif;Brain Adscess in Children.Child's Nerv Syst 10:185-189 1994
Ersahin Y, Mutluer S, Güzelbağ E. Transorbital stab wound: a case report Turrk J Ped 36:71-75, 1994
Erşahin Y; Mutluer S;Air İn Acute Extradural Hematomas. Surg Neurol 40:47-50 1993
Erşahin Yusuf; Mutluer S; Güzelbağ Elif:Extradural Hematomas: Analysis of 146 Cases Cheld' Nerv Syst 9:96-99 1993
Erşahin Yusuf;Mutluer S;Güzelbağ Elif; Intracranial Hydatid Cysts in Children. Neurosurgery 33:219-225 1993
Erşahin Yusuf;Mutluer S;Posterior Fossa Epidural Hematomas in Children. Pediatric Neurosurgery 19:31-33 1993
Mutluer S;Erşahin Yusuf; Binatlı Özcan;Demirtaş Eren; Dumbbel Ganglioneurimonas in Childhood.Child's Nerv Syst 9:182-184' 1993
Ersahin Y; Mutluer S : Air in acute extradural hematomas: report of six cases Surg-Neurol. 40(1): 47-50, 1993
Erşahin Y, Mutluer S, Güzelbağ E. A case of double compartment hydrocephalus presenting with opisthotonus. Surg Neurol 38:291-293,1992.
Mutluer S;Pediatric Neurosurgery in Europe, State of art.1989 Turkey Child's Nerv Syst 6: Suppl. 54-56 1990
McLone DG, Mutluer S, Naidich TP: Lipomeningocele of conus medullaris. Concepts Ped Neurosurg 3:171-177, 1983
Naidich TP; Mclone DG; Mutluer S. A New Understanding of Dorsal Dysraphism With Lipomas (Lipomyeloschisis):Radiological Evaluation and Surgical Correction. Am. J.Neororadiol 4:103-116 1983
Uluslararası Science Citation Index veya Social SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış makaleleri kaynak gösterilme sayıları
 
Diğer bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri (SCI ve SSCI'ya girmeyen)
Erşahin Y, Sadat M, Yurtseven T, Mutluer S. Transorbital stab wound from a speargun: A case report. Turk Neurosurg 9:133-136, 1999
Kocaman S, Erşahin Y, Mutluer S. Cerebral hydatid cysts in children. J Neurosci Nurs 31: 270-277, 1999
Palalı İ, Oktar N, Erşahin Y, Mutluer S, Dalbastı T: Epileptik Hastalarda LTG(Lamotrigin) ile Monoterapi ve Ek Terapinin Karşılaştırılması: NOROL BIL D.1998:15L3).med.ege.edu.tr/~norolbil/1998/22.htm
Kultursay N, Gelal F, Mutluer S, Senrecper S , Oziz E, Oral R: Antenatally diagnosed neonatal craniopharyngioma. J Perinatol. 15(5): 426-8 , 1995
Coşkun E, Mutluer S, Erşahin Y. Meningomiyelosel ve hidrosefali olgularında tek aşamalı operasyon Ege Nörol Bil D 12:239-242,1995
Demirtaş E, Erşahin Y, Şen S, Mutluer S. Medullomyoblastoma: a case report. Turk Neurosurg 4:98-100,1994.
Erşahin Y, Mutluer S, Güzelbağ E. Cerebrospinal fluid shunt infections. J Neurosurg Sci 38 .161-165,1994
18. Atabay H, Erşahin Y, Mutluer S, Mirzai H. Occult intrasacral meningocele associated with tethered cord syndrome. Turk Neurosurg 4:176-179, 1994
Erşahin Yusuf;Mutluer Saffet ;Güzelbağ Elif;Transorbital Stab Wound: A Case Report. Türkish J Pediatr 36:71-75 1994
Mutluer S, Erşahin Y, Güzelbağ E, Barçın E, Palalı İ. Temporary subdural-peritoneal shunts in the treatment of paediatric subdural collections Turk Neurosurg 3:73-76,1993
Oktar N, Mirzai H, Binatlı Ö, Özdamar N, Mutluer S, Övül İ: Craniocerebral epidermoid and dermoid tumors. Nörol Bil Der 10(1-2):106-111, 1993
Mutluer Saffet;Erşahin Yusuf; Güzelbağ Elif;Barcın Erol;Palalı İrfan;Temporary Subdural-peritoneal Shunts in the Treatment of Paediatric Subdural Collections.Turkish Neurosurg 3:73-76 1993
Erşahin Yusuf, Mutluer Saffet;Evyapan Ümit;İşlekel Sertaç;Dandy Walker Sendrom. Nörol.Bil.Der. 10;123-127 1993
Oktar N;Mirzai H; Binatlı Ö;Övül İ; Özdamar N; Zileli M; Mutluer S; Craniocerebral Epidermoids and Dermoid Tumors. Nörol.Bil.A.10:106-111,1993
Erşahin Yusuf, Mutluer S;Güzelbağ Elif: A Case of Double-compartment Hydrocephalüs Presenting With Opisthotonus Surg Neurol 38:291-293 1992
Palalı İrfan;Mutluer Saffet;Dalbastı Tayfun; Erşahin Yusuf;Geç Posttravmatik Epilepside İlaçsız Takip Olguları ve Nöbet Gelişmesinde Genetik Faktörün Etkisi.Nörol.Bil.Der. 9:(1-2) 20-21 1992
Palalı İrfan,Mutluer Saffet; Erşahin Yusuf; Tedaviye Dirençli Olgularda Epileptik Nöbetlerin Üzerine IV Gamaglobülinin Etkileri Nörol. Bil.Der. 9:(1-2) 44-46 1992
Haydaroğlu Ayfer ;Aras Arif; Özkök Serdar; Öztop Senay;Mutluer Saffet;Medulloblastomlar ve Kraniospinal Radyoterapi Uygulanan Epandimomlar;SSK Tepecik Hast.Derg.1:133-136 1991
Songür Ecmel;Mutluer Saffet;A New Approach for Trigonocephaly Correction. Craniofacial Surgery 3:69-71 1991
Bezircioğlu H, Erşahin Y, Bezircioğlu İ, Mutluer S. A vitamini ile yapılacak teratojenik çalışmalarda tavşan modelinin irdelenmesi. İzmir Devlet Hastanesi Dergisi 24:273-275,1991
Oktar N, Mutluer S, Özdamar N, Övül İ, Demirtaş E, Yılmaz BA: Kavernöz anjiomlar Türk Nöroşir D. 2:127-132 , 1991
Mutluer S: Hidrosefalide klinik bulgular Ege Nöro Bil Der 5(1):35-37 ,1988
Mutluer S, Zileli M: Hidrosefali tedavisi Ege Nöro Bil Der 5(1):38-42 ,1988
Mutluer S, Zileli M, Yetkin Z: Hidrosefalide tanı yöntemleri Ege Nöro Bil Der 5(1):36-38 ,1988
Mutluer S, Zileli M: Şant komplikasyonlari Ege Nöro Bil Der 5(1):42-48 ,1988
Oktar N, Mutluer S: Nöroşirürji pratiđinde antimikrobik ajanlar Ege Nöro Bil Der 3(4):179-184 , 1986
Mutluer S, Zileli M, Al-Ahmadi G, Polat BS: Diastematomyeli Ege Nöro Bil Der 2(1):8-14 , 1985
Mutluer S, Erşahin Y, Zileli M, Sabuncu N: Ön fontanel dermoid ve epidermoid kisti Ege Nöro Bil Der 2(1)37-40, 1985
Oktar N, Mutluer S, Sabuncu N: Çocuklarda primer serebral nöroblastom Ege Nöro Bil Der 2(1):49-52, 1985
Trakya Ü, Mutluer S, Koçanaoğulları O: Astrositomlarda ameliyat sonrası kemoterapi Ege Nöro Bil Der 2(2):16-19, 1985
Övül İ, Öner K, Yetkin Z, Kurt O, Mutluer S: Travmatik intraventriküler hemorajiler Ege Nöro Bil Der 2(3):23-28, 1985
Mutluer S, Songür E: Koronal Sinostozda tedavi seçenekleri Ege Nöro Bil Der2 (1):69-73 , 1985
Songür E, Mutluer S: Çocukluk çağında kraniofasiyal cerrahi ve prensipleri Ege Nöro Bil Der 2(1):61-68, 1985
Mutluer S: Arnold-Chiari malformasyonu üzerine bir deneysel çalışma Ege Nöro Bil Der 1(2):25-31 , 1984
Mutluer S: Miyelodisplazilerde rutin metrizamide myelografisinin tanı değeri Ege Nöro Bil Der 1(2):39-45 , 1984
Mutluer S, Yeğen B, Tunçbay E: Kronik subdural hematomlar Ege Nöro Bil Der 1 (3):16-19 , 1984
Öner K, Mutluer S, Övül İ, Özcan Ş, Tunçbay E: Epidural hematomlarda prognozu etkileyen faktörler Ege Nöro Bil Der 1(4):22-26, 1984
Eti M, Mutluer S, Oktar N: Faset kitlenmesinin cerrahi redüksiyonu. Ege Üniv. Tıp Fak. Der. 18:801-808, 1979
Dergiler dışında yayınlanan diğer önemli yayınları
1988Dokucu Mehmet;Shunt Bos Akımının Termosensitif Bir Yöntemle Ölçülmesi.EÜTF Nöroşirürji ABD.
Kazandığı Ödüller
Anne Addıngton Award (Chicago-ABD) - 1981
Uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanmış bildirileri
Yurtseven T, Ersahin Y, Demirtaş E, Mutluer S. Neuroendoscopic biopsy for intraventricular tumors. XXX Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Kyoto, Japan, 27–31 October 2002
Ersahin Y, Yurtseven T, Mutluer S. Endoscopic treatment of suprasellar arachnoid cysts. XXX Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Kyoto, Japan, 27–31 October 2002
Mutluer S, Erşahin Y, Demirtaş E. Dysembryoplastic neuroepithelial tumors. XXIX Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery, June 29-July 3, 2001, Aalborg, Denmark. Child's Nerv Syst 17:428, 2001.
2000, Erşahin Y, Mutluer S. Cervical myelomeningocele. XVII Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery/1st Joint Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery and the Japanese Society for Pediatric Neurosurgery, - Graz, Austria, 1
Erşahin Y, Bilkay Ü, Duman Y, Mutluer S. Single photon emission tomography in posterior fossa tumors: a preliminary report. - XXVIII Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery, October 2-6, 2000, Istanbul, Turkey
Erşahin Y, Barçın E, Mutluer S. Is meningocele a really benign lesion:? A prospective study. XXVII. Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Salt Lake City, Utah, USA. 26-30 September 1999. - Child's Nerv Syst 15: 417-418, 1
Mutluer S, Songür E: Single stage operations for the sincipital encephaloceles : Techniques and Tactics. XXVI.th Annual meeting of ISPN, Sept 13-19, 1998. Melbourne, Australia. (Sözlü Bildiri)
Erşahin Y, Gülmen V, Palalı İ, Mutluer S. Growing skull fractures. XVI Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery, Marsille, France 11-15 November 1998, - Child's Nerv Syst 14: 681, 1998
Erşahin Y, Mutluer S, Kocamani S. immunoglobulin prophylaxis in CSF shunt surgery: a prospective randomized study. XXV. Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Verona, Italy, 15-18 September 1997. Child's Nerv Syst 13: - 48
Mutluer S. Trigonocephaly. Fourth European Post graduate Course in pediatric Neurosurgery. Austria, Graz, Schloss Seggau, June 28-July 2 , 1996
Mutluer S. Encephaloceles. Fourth European Post graduate Course in pediatric Neurosurgery. s Austria, Graz, Schloss Seggau, June 28-July 2 , 1996
Mutluer S. Coronal craniosynostosis. European Society for Paediatric Neurosurgery. First Interim Meeting in conjuction with the First Congress of the European Paediatric Neurology Society, Eilat, Isreal, 19-23 March 1995, Child's Nerv Syst - 11
Erşahin Y, Mutluer S, Mirzai H. Depressed skull fractures in children. XXII Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Birmingham, UK, 25-28 September 1994. Child's Nerv Syst 10: 411, 1994
Mutluer Saffet;Ethics and Religion in Decision Making Accademia II Venice - Italy 18-21 Larcn 1994 (Çağrılı)
Mutluer Saffet;Mechanical Shunt Complications. Post Graduate Course of the European Society for Pediatric Neurosurgery. Antalya Türkiye April 30-may 3 1994 (Çağrılı)
Mutluer S. Mechanical shunt complications. Third European Post graduate Course in pediatric Neurosurgery. Second part. Turkey, Antalya April 30-May 3, 1994
Erşahin Yusuf; Mutluer Saffet; Güzelbağ Elif; Intracranial Hydatid Cysts İn Children, XXI Annual Scientific Meeting of the ISPn Phoenix Usa 24-28 Ostober 1993 (Sözlü Bildiri)
Mutluer Saffet;Management of Trigonocephaly. Pediatric Neurosurgery Symposium İzmir Türkiye 13-14 Kasım 1993 (Çağrılı)
Demirtaş E, Erşahin Y, Yen S, Mutluer S.Medullomyoblastoma: A case report. XIVth European Congress of Pathology Innsbruck, Austria, 5-10 September 1993. Pathology Research and Practice 189:679, 1993.
Dalbastı Tayfun;Mutluer Saffet; Design of Closed-loop Controlled External, Ventricular Draining System XX Th Annual Scientific Meeting of the ISPN, Prague,Chzechoslvakia 3-6 June 1992 (Sözlü Bildiri)
1990, Erşahin Yusuf; Mutluer Saffet;Güzelbağ Elif:Analysis of 146 Cases of Extradural Hematomas XX Th Annual Scientific Meeting of ISPN, Prague Chzekoslovakia, 3-6 June 1992 (Sözlü Bildiri)
1990, Mutluer Saffet;Dalbastı Tayfun;A New İntrauterine Shunt Design XVIII Th Annual Scientific Meeting of ISPN, Paris ,France September 17-19 1991 (Sözlü Beldiri)
Mutluer Saffet;Sögür Ecmel;A New Technique for Correctrion of Metopic Synostosis. XVIII Th Annual Scientific Meeting of the ISPN Paris, France September 17-19 1990 (Poster Bildiri)
Dalbastı T, Mutluer S. A new intrauterine shunt design . XVIII th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, France, Paris 17-20 September, 1990
Mutluer S, Songür E. A new technique for correction of metopic Suture synostosis. XVIII th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, France, Paris 17-20 September, 1990
Mutluer S: Pediatric neurosurgery in Turkey. First European Symposium Pediatric Neurosurgery in Europe. State of art 1989 , Italy, Gardone Riviera 16-19 June, 1989
Mutluer S, Binatlı Ö, Erşahin Y, Tunçbay E. Dumbbel ganglioneuromas in chilhood. XVII th Congress of Middle East Neurosurgical Society, Turkey, Antalya 25-28 May, 1988
Mutluer S, Kostakoğlu L, Tunçbay E. Early surgical management of diastatic linear skull fractures. XV th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, USA, Newyork, 12-16 July , 1987
Mutluer S, Songür E, Zileli M, Tuçbay E: Fronto-ethmoidal encephalomeningoceles. XIV th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Madrid, Spain,30 sept.-3 October , 1986
Mutluer S, Tunçbay E. Chilhood meningiomas. XII th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Cairo, 17-20 September 1984
Ulusal bilimsel toplantılarda yayınlanmış bildirileri
Mutluer S. Şant Cerrahisi. TND-PNG kursu 3. dönem Bursa 23-25 Nisan 2004
Mutluer S. Myelomeningosel. TND-PNG kursu 3. dönem Bursa 23-25 Nisan 2004
Mutluer S: Chiari Malformasyonları : Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim Kursu 2. dönem. "Spinal Cerrahi" 12-17 Mart 2002, Çeşme
Mutluer S, Selçuki M: Pediyatrik spinal cerrahinin erişkinden farklılıkları. : Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim Kursu 2. dönem. "Spinal Cerrahi" 12-17 Mart 2002, Çeşme
Mutluer S: Nöroşirürjide nezaman ve ne kadar kontrol. II. Ulusal Spina Bifida Kongresi. 27-31 Ağustos 2002, Akçay
Mutluer S.:Medulloblastomlarda güncel tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği 16. kongresi, 7-8 haziran 2002, İstanbul
Mutluer S.:Yüze yönelik kraniofasial girişimler. Kraniofasiyal cerrahi paneli. 16. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi 7-8 Haziran 2002, İstanbul
Demirtaş E, Erşahin Y, Mutluer S : Pineal tümörlere nöroendoskopik yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
Samancıoğlu A, Erşahi Y, Mutluer S, Demirtaş E: Çocukluk çağı intrakranial araknoid kistler. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
Mutluer S. Hidrosefali ve tedavi sorunları. 1. Ulusal spina bifida kongresi. 29 Ağustos- 1 Eylül 2001, Özdere, İzmir
Mutluer S. Şant Cerrahisi ve İntraoperatif komplikasyonlar. Türk nöroşirürji Derneği Sonbahar sempozyumu. 1-4 Kasım 2001, Kuşadası
Mutluer S : Serebeller Astrositomlar. Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim Kursu 1. dönem “Tümörler”. 13-18 Mart 2001, Antalya
Mutluer S: Nörofibromatosis. Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim Kursu 1. dönem “Tümörler”. 13-18 Mart 2001, Antalya
2001, Mutluer S. Miyelomeningosel. TND-PNG Pediatrik Nöroşirürji Kursu. 1. Dönem “Hidrosefali ve spinal disrafizmler”
Mutluer S. Şant cerrahisi ve protokol. TND-PNG Pediatrik Nöroşirürji Kursu. 1. Dönem “Hidrosefali ve spinal disrafizmler” 20-22 Nisan 2001, Manisa
Mutluer S. BOS Fizyolojisi ve fizyopatolojisi. TND-PNG Pediatrik Nöroşirürji Kursu. 1. Dönem “Hidrosefali ve spinal disrafizmler” 20-22 Nisan 2001, Manisa
Mutluer S. Kraniosinostozlar. Erciyes Üniversitesi Mezuniyet sonrası Eğitim konferansı. Kayseri, 16 Kasım 2001
Mutluer S.: Pediatrik Nöroşirürjide neler öğrenilmeli? Türk Nöroşirürji Derneği, Genç Nöroşirürjiyenler Komitesi 1. Sempozyumu, 22-23 Aralık, 2001, İstanbul
Erşahin T, Demirtaş E, Sadat M, Mutluer S. Servikal miyelomeningosel. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Kemer-Antalya
Tabur E, Erşahin Y, Kocaman Y, Mutluer S. Çocuklarda Subduroperitoneal Şant Komplikasyonları. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi. İstanbul, 17-19 Mayıs 1999
Erşahin Y, Barçın E, Mutluer S. Dorsal Spinal Meningosel Benign Bir Patoloji Mi? Prospektif Bir Çalışma. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi. İstanbul, 17-19 Mayıs 1999
Tekeli G, Erşahin Y, Ünsal S, Mutluer S. Pediatrik Serebral Abseler. Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi. İstanbul, 17-19 Mayıs 1999
1999, Erşahin T, Bilkay Ü, Duman Y, Mutluer S. Posterior fossa cerrahisinden sonra ve serebellar mutizmde SPECT. Türk Nöroşirürji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs 2000, Kemer-Antalya.
1998, Demirtaş E, Erşahin Y, Veral A, Mutluer S. Çocukluk yaş grubu intrakraniyal meningeal tümörlerin klinik ve histopatolojik özellikleri. Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 10:205,1997
Erşahin Y, Mutluer S, Kocaman S, Tabur E. Şant enfeksiyonu profilaksisinde immünglobulin uygulaması: Prospektif randomize bir çalışma. Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Antalya, 16-20 Mayıs 1997
1997, Gülmen V, Erşahin Y, Palalı İ, Mutluer S. Büyüyen kafatsı kırıkları (Poster). Türk Nöroşirürji Derneği 12. Bilimsel Kongresi. Antalya, 15-19 Mayıs 1998
Erşahin Y, Mutluer S, Kocaman S. İnfantil subdural kolleksiyonların tedavisinde sürekli eksternal subdural drenaj: Prospektif bir çalışma. Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Çeşme, 24-28 Mayıs 1996
Erşahin Y, Mutluer S, Tekeli G. Abdominal psödokist. Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Çeşme, 24-28 Mayıs 1996. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 9:86,1996
Zileli M, Yurtseven T, Erşahin Y, Mutluer S, Eti M. posterior servikal stabilizasyonda çok lifli tel ile interlaminer fiksasyon. Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Çeşme, 24-28 Mayıs 1996
Mirzai H, Mutluer S, Erşahin Y, Karahan H. Meningomiyelosel cerrahi tedavisinin erken ve geç sonuçları. Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Çeşme, 24-28 Mayıs 1996
Mutluer S. Beyin Omurilik Sıvısı Fizyolojisi ve hidrosefali fizyopatolojisi. Pediyatrik Nöroşirürji 2. Uzlaşma Konferansı , İstanbul 23-24 Mart, 1996
Mutluer S. Hidrosefalide tedavi sorunları. Pediyatrik Nöroşirürji 2. Uzlaşma Konferansı , İstanbul 23-24 Mart, 1996
Mutluer S. Hidrosefalide tedavi sorunları. İstanbul Günleri, 25 Mayıs 1996 , İstanbul
Erşahin Y, Mutluer S, Çağlı S, Duman Y, Saydam S, Tosun AR. Serebellar mutism. Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Çeşme, 9-14 Nisan 1995.
Erşahin Y, Mutluer S, Kocaman S. Split kord malformasyonlar. Nöroşirürji Bilimsel Kongresi, Çeşme, 9-14 Nisan 1995
Mutluer S. Miyelomeningosel. Pediatrik nöroşirürji 1. Uzlaşma konferansı. İzmir, 7-8 Ağustos, 1995
Mutluer S. Myelodisplazilerde nöroürolojik sorunlar. Pediyatrik ürodinami workshop. İzmir, 2 Ekim, 1995
Mutluer S. Santral sinir sistemi tümörlerinde tedavi. VIII. Pediatrik tümörler ve tıpta yenilikler 95 kongresi. Mersin, 1-5 Mayıs , 1995
Mutluer Saffet; Erşahin Yusuf; Güzelbağ Elif;Şant Komplikasyonları.Türk Nöroşirürji Der.Bilim.Kong.Marmaris 8-12 Mayıs 1994 (Sözlü)
Erşahin Yusuf; Mutluer Saffet;Çağlı Sedat;Tüberküloz Hidrosefali. Türk Noroşirürji Dern.Bilim.Kong. Marmaris 8-12 Mayıs 1994 (Poster)
Mutluer S, Erşahin Y, Güzelbağ E. Şant komplikasyonları. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, Marmaris,8-12 Mayıs 1994.
Erşahin Y, Mutluer S, Mirzai H. Çocuklarda çökme kırıkları. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, Marmaris, 8-12 Mayıs 1994.
Erşahin Y, Mutluer S, Çağlı S, Kocaman S. İnfantil subdural kolleksiyonlarda perkütan eksternal subdural drenaj. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, Marmaris, 8-12 Mayıs 1994.
Erşahin Y, Mutluer S, Çağlı S. Tüberküloz hidrosefali. 8. Türk Nöroşirürji Kongresi, Marmaris, 8-12 Mayıs 1994.
Songür Ecmel,Mutluer Saffet; Total Fasiyal İlirletme Türk Nöroşirürji Der.Bil.Kong., Belek-antalya 4-9 Mayıs 1993 (Sözlü)
Mutluer Saffet;Pediyatrik Nöroşirürjinin Gelişimi ve Ülkemizdeki Sorunları. Türk Nöroşirürji Dern.Bil.Kong. Belek-antalya. 4-9 Mayıs 1993 (Çağrılı)
Mutluer Saffet,Songür Ecmel: Kraniofasiyal Cerrahide 3 Boyutlu Görüntülemenin Avantajları. Türk Nöroşirürji Den.Bil.Kongresi. Belek- Antalya 4-9 Mayıs 1993 (Sözlü)
Mutluer S, Songür E, Erşahin Y. Nazal ansefaloselde cerrahi seçenekler. 7. Türk Nöroşirürji Kongresi , Belek, Antalya 4-9 Mayıs 1993. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6, 53, 1993
Erşahin Y, Mutluer S, Evyapan Ü, İşlekel S. Dandy Walker Sendromu: 15 olgunun analizi. 7. Türk Nöroşirürji Kongresi , Belek, Antalya 4-9 Mayıs 1993. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6, 54, 1993
Erşahin Y, Mutluer S, Güzelbağ E. Çocuklarda beyin abseleri. 7. Türk Nöroşirürji Kongresi , Belek, Antalya 4-9 Mayıs 1993. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6, 54, 1993
Erşahin Y, Mutluer S, Güzelbağ E. Çocuklarda kist hidatikler. 7. Türk Nöroşirürji Kongresi , Belek, Antalya 4-9 Mayıs 1993. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6, 55, 1993
Erşahin Y, Mutluer S, Güzelbağ E. Pediyatrik epidural hematomlar. 7. Türk Nöroşirürji Kongresi , Belek, Antalya 4-9 Mayıs 1993. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 6, 55, 1993.
İşlekel S;Oktar N; Övül İ;Mutluer S;Özdamar N : Üçüncü Ventrikül ve Pineal Tümörlerine Cerrahi Yaklaşım 7.Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi Belek, Antalya 4-9 Mayıs 1993
Mutluer Saffet;Erşahin Yusuf;Pediyatrik Subdural koleksiyonlarının Tedavisinde Geçici Subduro-peritoneal Şant.Türk Nöroşirürji Der.Bil.Kongresi Ürgüp-nevşehir 22-27 Mayıs 1992 (Poster)
Erşahin Y, Çakır Y, Mutluer S. Tethered cord- Kalın filum teminale. 6. Türk Nöroşirürji Kongresi , Ürgüp 22-27 Mayıs 1992. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5, 119, 1992
Mutluer S, Çakır Y, Özdamr N. III. Ventrikül tümörlerinde transkallozal yaklaşım. 6. Türk Nöroşirürji Kongresi , Ürgüp 22-27 Mayıs 1992.
Mutluer S, Erşahin Y. Pediyatrik subdural kolleksiyonların tedavisinde geçici subduro-peritoneal şant. 6. Türk Nöroşirürji Kongresi , Ürgüp 22-27 Mayıs 1992. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5, 140, 1992
Coşkun E, Mutluer S, Erşahin Y. Meningomiyelosel ve hidrosefali olgularýnda tek aşamalý operasyon. 6. Türk Nöroşirürji Kongresi , Ürgüp 22-27 Mayýs 1992. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5, 129, 1992
Erşahin Y, Mutluer S, Güzelbağ E. Çocukluk çağı posterior fossa epidural hematomları. 6. Türk Nöroşirürji Kongresi , Ürgüp 22-27 Mayıs 1992. Türk Nöroşirürji Dergisi Ek 5, 140, 1992
Zileli M, Çağlı S, Erşahin Y,Öner K, Mutluer S, Tunçbay E. Üst servikal spinal travmalar. Spinal kord travmaları. Nöroşirürji Derneği sonbahar sempozyumu, Bursa, 1-8 Kasım, 1992
1991, Songür Ecmel; Mutluer Saffet;Ülgen Özcan; Bir Tessier No.1Kraniofasiyal Yarık Olgusu ve Kraniofasiyal Bipartition İle Tedavisi.XII.Plast.Ve Rekonst.Cerr.Kongresi. Kuşadası. 27-30 Ekim 1990 (Sözlü)
Mutluer Saffet;Hirdosefalinin Cerrahi Tedavisi ve Komplikasyonları.İstanbul Tıp Fak. Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu İstanbul 7-8 Mayıs 1991 (Çağrılı)
Mutluer Saffet;Çocuklarda Nöroektodermal Tümörler Panel IX.Ulusal Kanser Kongresi ve VI.Pediyatrik Tümörler Kongresi. İzmir 2-7 Haziran 1991 (Çağrılı)
Oktar N, Mutluer S, Özdamar N, Övül İ. Kavernomlar ve subaraknoid kanama. 5. Türk Nöroşirürji Kongresi. Çeşme, İzmir, 21-26 Mayıs 1991.
Oktar N;Mutluer S : İntrakraniyal Kavernöz Anjiomlar IX Pediarrik ve Kanser ve VI.Pediatrik Tümörler Kongresi İzmir 1991 (P)
Mutluer Saffet; Çakır Yusuf;Özdamar Nurcan; III.Ventriküle Transkallozal Yaklaşımlar; Türk Nöroşirurji Der.Kong. Güllük Milas 1990 (Sözlü Bildiri)
Mutluer S. Kraniosinostozlarda cerrahi tedavi yöntemleri. Türk plastik ve rekonstrüktif cerrahi derneği. Kraniofasiyal cerrahi sempozyumu. Bursa, 3-6 Mart 1988.
Songür E, Mutluer S. Hipertelorizmde kraniofasiyal rekonstrüksiyon. Nöroşirürji Kongresi. Mersin, 22-26 Nisan, 1987
Mutluer S, Songür E. Trigonosefalide Orbito-kranial rekonstrüksiyon Nöroşirürji Kongresi. Mersin, 22-26 Nisan, 1987
Mutluer S. Şant enfeksiyonları. Nöroşirürji Derneği Sonbahar sempozyumu. İstanbul, 16-17 Ekim 1987
Kostakoğlu L, Mutluer S. Lineer kırık sonucu serebral laserasyonlar ve separe kırık kavramı. XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Marmaris, 29 Ekim-11 Kasım , 1986
Mutluer S, Bezircioğlu H. Şant cerrahisi ve problemleri. XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Marmaris, 29 Ekim-11 Kasım , 1986
Mutluer S, Öner K, Tuçbay E. Çocukluk çağı epidural hematomları. XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Marmaris, 29 Ekim-11 Kasım , 1986
Mutluer S, Songür E. Kraniofasiyal anomalilerde kombine cerrahi girişimler. XXI. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Mersin, 1-13 Ekim, 1985
Mutluer S, Erşahin Y, Songür E. Koronal sütür sinostozlarýnda üst orbital kenar ilerletilmesi. XXI. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Mersin, 1-13 Ekim, 1985
Övül İ, Öner K,Yetkin Z, Kurt O, Mutluer S. Travmatik primer intraventriküler kanamalar. XXI. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Mersin, 1-13 Ekim, 1985
Mutluer S, Songür E, Zileli M. Frontoetmoidal ansefaloseller (Kraniofasiyal kombine girişimlee tedavisi) XXI. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Mersin, 1-13 Ekim, 1985
Songür E, Mutluer S. Hipertelorizmde kraniofasiyal girişim. XXI. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Mersin, 1-13 Ekim, 1985
Songür E, Mutluer S. Trigonosefalide kranial kubbe rekonstrüksiyonu. XXI. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Mersin, 1-13 Ekim, 1985
Songür E, Mutluer S. Kraniofasiyal dizostozlarda total korreksiyon. XXI. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Mersin, 1-13 Ekim, 1985
Mutluer S, Songür E. Koronal sütür sinostozunda kraniofasiyal rekonstrüksiyon. XXI. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Mersin, 1-13 Ekim, 1985
Mutluer S, Zileli M, Övül İ, Tunçbay E. Frontal ansefaloseller. XX. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Bursa , 22-25 Eylül, 1984
Zileli M, Mutluer S, Öner K, Övül İ, Tuçbay E. Otolog Kranioplasti. XX. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Bursa , 22-25 Eylül, 1984
Mutluer S. Bir deneysel lipomeningosel modeli ve cerrahi teknik üzerine görüşler. XIX. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Ankara, 8-11 Ekim, 1983
Mutluer S, Polat BS. Myelomeningosel erken tedavisi sonuçları. XIX. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Ankara, 8-11 Ekim, 1983
Oktar N, Mutluer S, Sabuncu N. Primer serebral nöroblastom. XIX. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Ankara, 8-11 Ekim, 1983
Mutluer S, Oktar N, Tunçbay T. Çocukluk çağı menenjiomları. XIX. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Ankara, 8-11 Ekim, 1983
1983, Mutluer S, Zileli M, Al-Ahmadi G, Polat BS. Diastematomyelia. XX. Nörolojik bilimler ve Psikiyatri kongresi. Bursa , 22-25 Eylül, 1984
Yöneterek sonuçlandırılmış doktora tezleri
1993, Dalbastı Tayfun: Epilepse;Tedavide Yeni Yaklaşımlar. EÜTF ABD.
1988, Erşahin Yusuf;Farelerde A Vitamini İle Oluşturulmuş Nöral Tüp Defektleri EÜTF Nöroşirürji ABD.
1986, Al.Ahmadi Gilman:Santral Sinir Sistemi Disrafizmleri İle Birlikte Olan Diğer Sistem Anomalileri. EÜTF Nöroşirürji ABD.
1986, Polat Burhan Sedat:Açık Miyelomeningoselin Cerrahi Tedavisi. E.Ü.T.F.Nöroşirürji ABD.
Yöneterek sonuçlandırılmış yüksek lisans tezleri
1988, İkiz Ömer Ahmet: Hidrosefalide Şant Tedavisi ve Komplikasyonları E.Ü.T.F.Nöroşirürji ABD.
1988, Temiz Ferah Nur;Kranium Kırıklarında'epidemiolojik, Prognostik ve Diagnostik Bir Çalışma EÜTF.Nöroşirürji ABD.
Bezircioğlu İncim; Deneysel Olarak Tavşanlarda Santral Sinir Sistemi Malforma Yonu Oluşturulması.EÜTF Nöroşirürji ABD 1987
1987, Keçeçi Yavuz;Tethered Cord Sendromu.EÜTF Nöroşirürji ABD
Türkmenoğlu Yeşim:Eütf Nöroşirürji Kliniği 1975-1985 Yılları Arasındacraniopharingiomalı Olgular Üzerine Retrospektif Bir Çalışma EÜTF Nöroşirürji ABD.